Anasayfa / python

python

python xls to xlsx converter windows

def get_list_files_in_folders(path: str, file_ext: str = ''): """ directory deki ve sub directory deki dosyalarin listesini doner """ tmp_list = [] for root, dirs, files in os.walk(path): for file in files: if file.endswith(file_ext): tmp_list.append(os.path.join(root, file)) # print(os.path.join(root, file)) return tmp_list def get_file_name_from_path(path: str): return os.path.basename(path) import os import win32com.client as …

Devamını Oku »

python pip freeze yüklü olan modülleri listeleme

command (cmd) yada power shell penceresi açtıktan sonra pip freeze Liste aşağıdaki gibi gelecek. alabaster==0.7.12 altgraph==0.17 appdirs==1.4.4 autopep8==1.5.3 Babel==2.8.0 bcrypt==3.1.7 beautifulsoup4==4.9.1 bs4==0.0.1 certifi==2020.6.20 cffi==1.14.1 chardet==3.0.4 click==7.1.2 click-man==0.4.1 colorama==0.4.3 configparser==5.0.0 crayons==0.3.1

Devamını Oku »

Python bool class

python, Boole değerlerini temsil etmek için kullanılan somut bir bool sınıfına sahiptir. Ancak bool sınıfı, int sınıfının bir alt sınıfıdır. tamsayıların tüm özelliklerine ve yöntemlerine sahiptirler ve , veya vb. issubclass(bool, int) -> True İki sabit tanımlanmıştır: True ve False isinstance (True, bool) -> True isinstance(True, int) -> True devamı …

Devamını Oku »

python pep nedir?

https://www.python.org/dev/peps/ PEP(Python Enhancement Proposals / Python Geliştirme Önerileri) pep python dilinin yeni gelen özellikleri tasarım kararlarının bulunduğu bir dizi kayıttır örnek vermek gerekirse meşhur pep 8 pythonda kod yazım stili https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/ linkte görüleceği üzere burada kod yazım standartlarından Indentation, tab bir satırda maximum 79 karakter bulunması gerektiği şeklinde açıklamalar mevcut …

Devamını Oku »