Anasayfa / Delphi

Delphi

delphi

unigui chrome access violation at address sorunu

unigui chrome access violation at address sorunu Merhaba unigui üzerinde yaptığım çalışmada access violation at address sorunu alıyordum chrome ile testlerimi yapıyordum sorunu firefox kullanarak çözdüm firefox ile giriş yapıp daha sonra chrome ile giriş yaptığımda uygulamaya bu sorunla karşılaşmıyordum bu sorun her zaman çıkmıyor ama nedensiz access violation alıyorsanız …

Devamını Oku »

CreateFirebirdDB Firedac

Firebird DB Create Delphi Fdconnection nesnesi ile firebird database oluşturmak için kullandığım kod parçası.               function CreateFirebirdDB(const ClientLibPath :string; const DbPath:string; const Username:string; const Password:string; const Dialect :SmallInt=3; const CharacterSet :string ='UTF8'; const Page_Size:integer=16384; DefCharacterSet:string ='UTF8'):Boolean; var FdConn :TFDConnection; FdScript :TFDScript; sVal :string; begin …

Devamını Oku »

Object Pascal TFormatSettings

Object Pascal TFormatSettings Format Settings uses System.SysUtils Winapi.Windows formatSettings : TFormatSettings; {$REGION 'SET FORMATSETINGS'} GetLocaleFormatSettings(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, formatSettings); formatSettings.ThousandSeparator := ','; formatSettings.DecimalSeparator := '.'; formatSettings.DateSeparator := '.'; formatSettings.TimeSeparator := ':'; formatSettings.ShortDateFormat := 'dd.mm.yyyy'; formatSettings.ShortTimeFormat := 'hh:mm'; formatSettings.LongTimeFormat := 'hh:mm'; {$ENDREGION}  

Devamını Oku »

Object Pascal TDateTime türü

TDate Time türü aslında kayan noktalı bir sayıdır. Bu sayının tam kısmı 12/30/1899 tarihinden, OLE otomasyonu ve Microsoft Win32 uygulamaları tarafından kullanılan temel tarihten bu güne kadar geçen gün sayısını gösterir.(Daha önceki yılları belirtmek için eksi değerler kullanmak gerekir) ondalık kısmı ise zamanı gösterir. Örneğin : 3,75 değeri 1990 yılının …

Devamını Oku »

Object Pascal / Delphi Static Variable

C programlama dilinde var olan static tanımlı değişkenlere static tanımı yaptığımızda ve initialization(ilkleme, ilk değer verme) değeri verdiğimizde nesne birdefa hayata gelir ve hayata gelirken verdiğimiz değerle başlar tek fark ilgili kod bloğuna tekrar uğrandığında nesne tekrar hayata gelmez ve initialization değeri yüklenmez örnek vermek gerekirse #include<stdio.h> int foo() { …

Devamını Oku »

Object Pascal Https Download

procedure HttpsDownload (const FileSource:string; const FileDest:string); var Http: TIdHTTP; MS: TMemoryStream; IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1:TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL; begin Http := TIdHTTP.Create(nil); IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1 := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(nil); try MS := TMemoryStream.Create; try IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.SSLOptions.Method :=sslvSSLv23; IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.SSLOptions.SSLVersions := [sslvSSLv2,sslvSSLv3,sslvTLSv1,sslvTLSv1_1,sslvTLSv1_2]; Http.IOHandler := IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1; Http.Get(FileSource, MS); MS.SaveToFile(FileDest); finally MS.Free; end; finally Http.Free; IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.Free; end; end;  

Devamını Oku »

Object Pascal Check Internet Connection

uses Winapi.WinSock; function CheckInternetConnection(AHost: PAnsiChar): Boolean; var PHE: PHostEnt; GInitData: TWSAData; begin WSAStartup($101, GInitData); PHE := GetHostByName(AHost); WSACleanup; Result := (PHE <> nil); end; Kullanımı procedure TfrmMain.btnInternetControlClick(Sender: TObject); begin if CheckInternetConnection('www.google.com.tr') then ShowMessage('Bağlı') else ShowMessage('Bağlı Değil'); end;  

Devamını Oku »