Anasayfa / python (Sayfa 4)

python

change_file_names_in_folder.py

üşendim hakkında bir şeyler yazmaya sonra yazarım. #!/usr/bin/env python3 import os import sys from pathlib import Path def get_count_files_in_folder(): return len([name for name in os.listdir('.') if os.path.isfile(name)]) def get_digit_count(number): count = 0 while number > 0: number = number // 10 count = count + 1 return count def get_list_files_in_folder(): …

Devamını Oku »

Python str to seo str slugify

Django source içerisinde bulunan slugify fonksiyonunu biraz değiştirerek aşağıdaki şekilde kullanabiliriz. import unicodedata import re def slugify(value): """ Normalizes string, converts to lowercase, removes non-alpha characters, and converts spaces to hyphens. """ value = value.replace(u'\u0131', 'i') value = unicodedata.normalize('NFKD', value).encode('ascii', 'ignore').decode('ascii') value = re.sub(r'[^\w\s-]', '', value).strip().lower() return re.sub(r'[-\s]+', '-', value) …

Devamını Oku »

Python Windows SetFileAttributesW folder subfolder files

import os import ctypes FILE_ATTRIBUTE_READONLY = 0x01 FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = 0x02 FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = 0x04 FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = 0x10 FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = 0x20 FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = 0x80 FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY = 0x0100 def set_attribute_single(path_or_file, attr_name): ret = ctypes.windll.kernel32.SetFileAttributesW(path_or_file, attr_name) if ret: print(path_or_file,' ok') else: # return code of zero indicates failure -- raise a Windows error raise …

Devamını Oku »

Python apppool stop/start isapi dll copy run as admin

Aşağıda ki koda kendim için yazdığım python script’i bulunmakta Amaç iis üzerinde çalışan bir unigui uygulamasının stop edilip dll dosyasının yedeğinin alınıp, güncel dll dosyasının uygulamanın çalışma dizinine kopyalanması ve iis apppool unu yeniden açılması kodları kullanmak isteyen bir zahmet try except kullansın ben kullanmadım hunharca eleştirebilirsiniz 🙂 import ctypes …

Devamını Oku »

python textwrap

https://docs.python.org/3/library/textwrap.html aşağıdaki kod’da verdiğimiz metnin ekranda ki max with’ini 25 yaptık kelimeleri bölmeden bir alt satıra geçirdi. import textwrap mytexxt = """ Lorem Ipsum Nedir? Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak …

Devamını Oku »

python terminal ekranı temizleme

python terminal ekranda çalışır iken ekranı temizlememiz gerek durumlar oluşabilir bunun için windows işletim sisteminin cls veya linux sistemlerde clear komutunu çalıştırabiliriz bunun için import os os.system('cls' if os.name=='nt' else 'clear') python idle ekranında bu işe yaramıyor  Ctrl+J tuş kombinasyonuna basılı tutarak istediğiniz kadar boş satır elde edebilirsiniz veya print('\n'*50) …

Devamını Oku »