Anasayfa / Database / Postgresql / Postgresql yazıyla tutar

Postgresql yazıyla tutar

“PostgreSQL wiki sayfasından alınan ve özelleştirilmiş içeriktir”
Kaynak: https://wiki.postgresql.org/wiki/Numeric_to_English

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION spell_numeric_value_tl(pValue numeric)
  RETURNS text AS
$BODY$
DECLARE
  _lira     bigint = trunc(pValue)::text;
  _kurus     int   = ((pValue - trunc(pValue)) * 100)::int;
  _spelledAmount text  = '' ;
  _brokenOut   int[] ;
  _pos      integer = 0;
  _word     text ;
  _tempVal    int   = 0 ;
BEGIN
  -- Sayıyı 3 basamaklı maksimum değerler içeren ayrı elemanlara böler.
  -- 23321456 sayısı {456, 321, 23} şeklinde bir diziye dönüştürülür.
  WHILE _lira > 0
    loop
      _brokenOut = array_append(_brokenOut, (_lira % 1000)::int);
      _lira = trunc(_lira / 1000);
      _pos = _pos + 1;
    End Loop;

  -- 1 ila 999 arasındaki sayıları Türkçe kelimelere dönüştürür ve ardından dizideki
-- sonraki sayılar kümesine geçer. Dizi, son elemanın en yüksek değeri olduğu şekilde
-- ters yüklenir. Bu, binlerce, milyonlar, milyarlar... gibi kelimelerin her 10^3'te
-- bir ortaya çıkacağını varsayar.
  while _pos > 0
    loop
      _tempVal = _brokenOut[_pos]; -- Diziyi doğrudan kullanmak büyük performans kaybına neden olduğu için _tempVal üzerinde çalışın.
      if _tempVal > 99 then
        IF _tempVal > 899 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'DokuzYüz' ;
        elsif _tempVal > 799 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'SekizYüz' ;
        elsif _tempVal > 699 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'YediYüz' ;
        elsif _tempVal > 599 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'AltıYüz' ;
        elsif _tempVal > 499 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'BeşYüz' ;
        elsif _tempVal > 399 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'DörtYüz' ;
        elsif _tempVal > 299 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'ÜçYüz' ;
        elsif _tempVal > 199 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'İkiYüz' ;
        elsif _tempVal > 99 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'Yüz' ;
        end if;
      end if;

      if _tempVal % 100 = 10 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'On';
      elsif _tempVal % 100 = 11 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'On Bir';
      elsif _tempVal % 100 = 12 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'On İki';
      elsif _tempVal % 100 = 13 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'On Üç';
      elsif _tempVal % 100 = 14 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'On Dört';
      elsif _tempVal%100 = 15 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'On Beş';
      elsif _tempVal % 100 = 16 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'On Altı';
      elsif _tempVal % 100 = 17 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'On Yedi';
      elsif _tempVal % 100 = 18 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'On Sekiz';
      elsif _tempVal % 100 = 19 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'On Dokuz';
      elsif _tempVal / 10 % 10 = 2 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Yirmi';
      elsif _tempVal / 10 % 10 = 3 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Otuz' ;
      elsif _tempVal / 10 % 10 = 4 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Kırk' ;
      elsif _tempVal / 10 % 10 = 5 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Elli' ;
      elsif _tempVal / 10 % 10 = 6 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Altmış' ;
      elsif _tempVal / 10 % 10 = 7 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Yetmiş' ;
      elsif _tempVal / 10 % 10 = 8 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Seksen' ;
      elsif _tempVal / 10 % 10 = 9 THEN
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Doksan' ;
      End if;

      if _tempVal % 100 < 10 or _tempVal % 100 > 20 then
        if _tempVal % 10 = 1 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'Bir';
        elsif _tempVal % 10 = 2 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'İki';
        elsif _tempVal % 10 = 3 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'Üç';
        elsif _tempVal % 10 = 4 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'Dört';
        elsif _tempVal % 10 = 5 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'Beş';
        elsif _tempVal % 10 = 6 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'Altı';
        elsif _tempVal % 10 = 7 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'Yedi';
        elsif _tempVal % 10 = 8 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'Sekiz';
        elsif _tempVal % 10 = 9 THEN
          _spelledAmount = _spelledAmount || 'Dokuz';
        end if;
      end if;

      -- Dizideki elemana göre hangi kelimeyi kullanacağımıza karar verir.
      -- Dizi en yüksek değerli elemanın en yüksek olduğu şekilde yüklenir.
      -- Daha yüksek değerler için daha fazla elsif ifadesi eklemeye devam etmek yeterlidir.
      If _pos = 2 then
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Bin';
      elsif _pos = 3 then
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Milyon';
      elsif _pos = 4 then
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Milyar';
      elsif _pos = 5 then
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Trilyon';
      elsif _pos = 6 then
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Katrilyon';
      elsif _pos = 7 then
        _spelledAmount = _spelledAmount || 'Kentilyon';
      else
        _spelledAmount = _spelledAmount || '';
      end if;

      _pos = _pos - 1;
    end loop;

  -- Fonksiyonun temel amacı çeklerde tutarı yazmaktır.
  -- Bunu ihtiyacınız olmayan bir şey olarak düşünebilirsiniz.
  if pvalue <= 0.0001 then
    _spelledAmount = _spelledAmount || 'Sıfır Lira ';
  else
    _spelledAmount = _spelledAmount || ' TL ';
  end if ;

  if _kurus = 0 then
    _spelledAmount = _spelledAmount || 'Sıfır Kuruş';
  else
    _spelledAmount = _spelledAmount || '';
    IF  _kurus >= 10 and _kurus < 20 THEN
      _spelledAmount = _spelledAmount || 'On';
    ELSE
      IF  _kurus/10 = 2 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Yirmi';
      ELSIF _kurus/10 = 3 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Otuz';
      ELSIF _kurus/10 = 4 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Kırk';
      ELSIF _kurus/10 = 5 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Elli';
      ELSIF _kurus/10 = 6 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Altmış';
      ELSIF _kurus/10 = 7 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Yetmiş';
      ELSIF _kurus/10 = 8 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Seksen';
      ELSIF _kurus/10 = 9 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Doksan';
      END IF ;
    END IF ;
    IF  _kurus%10 = 1 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Bir';
    ELSIF _kurus%10 = 2 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'İki';
    ELSIF _kurus%10 = 3 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Üç';
    ELSIF _kurus%10 = 4 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Dört';
    ELSIF _kurus%10 = 5 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Beş';
    ELSIF _kurus%10 = 6 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Altı';
    ELSIF _kurus%10 = 7 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Yedi';
    ELSIF _kurus%10 = 8 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Sekiz';
    ELSIF _kurus%10 = 9 THEN _spelledAmount = _spelledAmount || 'Dokuz';
    END IF ;
    _spelledAmount = _spelledAmount || ' Kuruş';
  end if ;
  return _SpelledAmount;

END;
$BODY$
 LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE
 COST 100;

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

Ubuntu Postgresql ve pgx_ulid yükleme.

Ulid nedir? postgresql için kullanacağımız Ulid kütüphanesi https://github.com/pksunkara/pgx_ulid Ubuntu server 22.04 versiyonu ile deniyorum GNU …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.