Anasayfa / Database / informix

informix

informix table sizeof disk

select tn.partnum , tn.dbsname , (pt.nptotal * pt.pagesize) /1024 as total_kb , (pt.npused * pt.pagesize) /1024 as used_kb , (pt.npused * pt.pagesize) / 1024 /1024/1024 as used_gb , (pt.npdata * pt.pagesize) /1024 as data_kb , tn.owner , tn.tabname , pt.lockid, pt.flags, pt.flags2 , pt.rowsize, pt.ncols, pt.pagesize , dbinfo('utc_to_datetime',pt.created) as created …

Devamını Oku »

Informix lock user sesion list

SELECT s.username tutan_kullanici, s.sid tutan_session, t.username bekleyen_kullanici, t.sid bekleyen_session, l.type locktype, l.dbsname veritabani, l.tabname tablo, l.rowidlk tutulan_rowid FROM sysmaster:syslocks l INNER JOIN sysmaster:syssessions s ON s.sid = l.owner LEFT JOIN sysmaster:syssessions t ON l.waiter = t.sid WHERE l.dbsname <> 'sysmaster' and l.tabname <> 'sysdatabases' ORDER BY veritabani, l.tabname;  

Devamını Oku »

python jaydebeapi informix connect

conn = jaydebeapi.connect("com.informix.jdbc.IfxDriver", 'jdbc:informix-sqli://sunucuipyadadomain:1526/databasename:INFORMIXSERVER=infxservername;USER=username;Password=password;NEWLOCALE=tr_tr,tr_tr;NEWCODESET=8859_9,8859-1,819;IFX_LOCK_MODE_WAIT=-1;IFX_TRIMTRAILINGSPACES=1', [username,password], r"D:\ihk\programlar\jdbc-4.10.8.1.jar", ) JayDeBeApi 1.2.3 versiyonu ile birlikte bazı hatalar giderilmiş daha önce yanında ekstra kurulum yaptığımız JayDeBeApi3-1.3’a gerek kalmadı. https://github.com/baztian/jaydebeapi  

Devamını Oku »