Anasayfa / 2014 / Temmuz

Monthly Archives: Temmuz 2014

Delphi Bmp dosyasını JPEG’e dönüştürme

uses kısmına jpeg unitini ekleyin. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var MyJPEG : TJPEGImage; MyBMP : TBitmap; begin MyBMP := TBitmap.Create; with MyBMP do try LoadFromFile('c:\winnt\ACD Wallpaper.bmp'); MyJPEG := TJPEGImage.Create; with MyJPEG do begin Assign(MyBMP); SaveToFile('c:\winnt\ACD Wallpaper.JPEG'); Free; end; finally Free; end; end;

Devamını Oku »

Delphi Bir klasörün boyutunu öğrenmek

Bir klasörün boyutunu öğrenmek Bir klasördeki dosyaların kaç byte yer kapladığını öğrenmek için   function TForm1.GetDirectorySize(const ADirectory: string): Integer; var Dir: TSearchRec; Ret: integer; Path: string; begin Result := 0; Path := ExtractFilePath(ADirectory); Ret := Sysutils.FindFirst(ADirectory, faAnyFile, Dir); if Ret <> NO_ERROR then exit; try while ret=NO_ERROR do begin inc(Result, …

Devamını Oku »

Delphi Tuş Kodları

Delphi Tuş Kodları Sabit sembolik isim Heksadesimal Karşılığı VK_LBUTTON 1 Sol fare tuşu VK_RBUTTON 2 Sağ fare tuşu VK_CANCEL 3 Control-break işlemi VK_MBUTTON 4 Orta fare tuşu (3 tuşlu fareler için) VK_BACK 8 BACKSPACE tuşu VK_TAB 9 TAB tuşu VK_CLEAR 0C CLEAR tuşu VK_RETURN 0D ENTER tuşu VK_SHIFT 10 SHIFT …

Devamını Oku »

Delphi iskonto bulma

Örnek Resimde Olduğu verilen bir tutar üzerinden gerçekleştirilen 4 iskonto oranı girilerek bu ürünün tutarsal olarak değeri ve bu girilen oranların tek bir iskonto oranını bulabiliyoruz. procedure Tfrm_iskontooranibul.btn_bulClick(Sender: TObject); var bir,iki,uc,dort:Double; begin bir:=StrToFloatDef(edt_tutar.Text,0)-StrToFloatDef(edt_tutar.Text,0)*StrToFloatDef(edt_isk1.Text,0)/100; edt_1.Text:=(FloatToStr(bir)); iki:=StrToFloatDef(edt_1.Text,0)-StrToFloatDef(edt_1.Text,0)*StrToFloatDef(edt_isk2.Text,0)/100; edt_2.Text:=(FloatToStr(iki)); uc:=StrToFloatDef(edt_2.Text,0)-StrToFloatDef(edt_2.Text,0)*StrToFloatDef(edt_isk3.Text,0)/100; edt_3.Text:=(FloatToStr(uc)); dort:=StrToFloatdef(edt_3.Text,0)-StrToFloat(edt_3.Text)*StrToFloatDef(edt_isk4.Text,0)/100; edt_4.Text:=(FloatToStr(dort)); edt_iskontoorani.Text:=FloatToStr(StrToFloat(edt_tutar.Text)-StrToFloat(edt_4.Text)); end; Kaynak kod ve exe için Tıklayın.

Devamını Oku »