Anasayfa / 2013 / Aralık

Monthly Archives: Aralık 2013

Firebird seminerleri

Delphi Türkiye  Sayın Adnan Öncevarlık hocamızın sunumunu yaptığı firebird sql veritabanı seminerleri 01) Firebird.conf Ayarları-(02.10.2013) 01:54 dk.-137 MB 02) İndexler-(08.10.2013)-01:23 dk.-232 MB 03) View-StoredProcedure-Trigger(29.10.2013)01:14 dk. – 297 MB 04) Constraints-(12.11.2013)-35 dk. – 77,9 MB 05) Foreign Key-(19.11.2013)-56 dk. – 101 MB 06) Transaction-DeadLock-I -(26.11.2013) – 49 dk. – 126 MB 07) Transaction-DeadLock-II – …

Devamını Oku »

Delphi dbgrid enter tab

Delphi Dbgrid üzerinde iken enter tuşuna basınca tab tuşuna basılmış gibi sonraki column a geçme kodu. procedure Tfrm_fatura.DBGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); begin if Key = #13 then if DBGrid1.Columns.Grid.SelectedIndex < DBGrid1.Columns.Count - 1 then DBGrid1.Columns[DBGrid1.Columns.grid.SelectedIndex + 1].Field.FocusControl else begin DBGrid1.Columns[0].field.FocusControl; end;

Devamını Oku »

Delphi Varsayılan Yazıcı Ayarlamak

Usesa  Printers ekliyoruz fonksiyonumuz function GetDefaultPrinter: string; var ResStr: array[0..255] of Char; begin GetProfileString('Windows', 'device', '', ResStr, 255); Result := StrPas(ResStr); end; procedure SetDefaultPrinter(NewDefPrinter: string); var ResStr: array[0..255] of Char; begin StrPCopy(ResStr, NewdefPrinter); WriteProfileString('windows', 'device', ResStr); StrCopy(ResStr, 'windows'); SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_WININICHANGE, 0, Longint(@ResStr)); end; procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject); begin //Fill the combobox …

Devamını Oku »

Delphi RichEdit Bul değiştir Search and replace text in a RichEdit

function Search_And_Replace(RichEdit: TRichEdit; SearchText, ReplaceText: string): boolean; var startpos, position, endpos: integer; begin startpos := 0; with RichEdit do begin endpos := Length(RichEdit.Text); Lines.BeginUpdate; while FindText(SearchText, startpos, endpos, [stMatchCase])<>-1 do begin endpos := Length(RichEdit.Text) - startpos; position := FindText(SearchText, startpos, endpos, [stMatchCase]); Inc(startpos, Length(SearchText)); SetFocus; SelStart := position; SelLength := …

Devamını Oku »

Panasonic kx-p1150 win 8 driver sorunu 32 bit ve 64 bit Çözüldü

Eğer Panasonic kx-p1150 bir yazıcınız var ve bunu windows 8 , windows 8 32 bit veya 64 bit bilgisayarınızda kurmakta sorun yaşıyorsanız şu Adımları izleyin. Denetim Masası-aygıtlar ve yazıcılar-sağ tıklayıp yazıcı ekle diyerek yazıcılardan epson fx series 1 (80) Sürücüsünü seçin büyük ihtimale Sorununuz çözülmüş olacaktır. (Eğer epson fx series …

Devamını Oku »