Anasayfa / python (Sayfa 2)

python

python pip freeze yüklü olan modülleri listeleme

command (cmd) yada power shell penceresi açtıktan sonra pip freeze Liste aşağıdaki gibi gelecek. alabaster==0.7.12 altgraph==0.17 appdirs==1.4.4 autopep8==1.5.3 Babel==2.8.0 bcrypt==3.1.7 beautifulsoup4==4.9.1 bs4==0.0.1 certifi==2020.6.20 cffi==1.14.1 chardet==3.0.4 click==7.1.2 click-man==0.4.1 colorama==0.4.3 configparser==5.0.0 crayons==0.3.1

Devamını Oku »

Python bool class

python, Boole değerlerini temsil etmek için kullanılan somut bir bool sınıfına sahiptir. Ancak bool sınıfı, int sınıfının bir alt sınıfıdır. tamsayıların tüm özelliklerine ve yöntemlerine sahiptirler ve , veya vb. issubclass(bool, int) -> True İki sabit tanımlanmıştır: True ve False isinstance (True, bool) -> True isinstance(True, int) -> True devamı …

Devamını Oku »

python pep nedir?

https://www.python.org/dev/peps/ PEP(Python Enhancement Proposals / Python Geliştirme Önerileri) pep python dilinin yeni gelen özellikleri tasarım kararlarının bulunduğu bir dizi kayıttır örnek vermek gerekirse meşhur pep 8 pythonda kod yazım stili https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/ linkte görüleceği üzere burada kod yazım standartlarından Indentation, tab bir satırda maximum 79 karakter bulunması gerektiği şeklinde açıklamalar mevcut …

Devamını Oku »

python jaydebeapi informix connect

conn = jaydebeapi.connect("com.informix.jdbc.IfxDriver", 'jdbc:informix-sqli://sunucuipyadadomain:1526/databasename:INFORMIXSERVER=infxservername;USER=username;Password=password;NEWLOCALE=tr_tr,tr_tr;NEWCODESET=8859_9,8859-1,819;IFX_LOCK_MODE_WAIT=-1;IFX_TRIMTRAILINGSPACES=1', [username,password], r"D:\ihk\programlar\jdbc-4.10.8.1.jar", ) JayDeBeApi 1.2.3 versiyonu ile birlikte bazı hatalar giderilmiş daha önce yanında ekstra kurulum yaptığımız JayDeBeApi3-1.3’a gerek kalmadı. https://github.com/baztian/jaydebeapi  

Devamını Oku »

Python SSH connection and exec command

Python ssh connection and exec command import paramiko import time def ssh_login(host_name, user_name, my_password): ssh = paramiko.SSHClient() ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) ssh.connect(hostname=host_name, username=user_name, password=my_password) # key_filename='/home/ubuntu/.ssh/mykey.pem' return ssh def ssh_exec_command(ssh: object, komut: str): stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command(komut) for line in stdout.read().splitlines(): print(line.decode("utf-8")) def ssh_close(ssh): ssh.close() def main(): host_name = 'your_ip' user_name = …

Devamını Oku »

Python String Class

Python’da stringler str sınıfının değiştirilemez (immutable)  bir örneğidir. Bir string nesnesi oluşturulduktan sonra değiştirilemez. strval = “Hello World” strval = “Hello world” print(id(strval)) print(type(strval)) print(strval)     strval  = “Hello World”  şeklinde str sınıfından bir nesne ürettiğimiz gibi strval  = str(“Hello World”) şeklinde de üretebilirdik. Aynı şekilde strval  = “Hello …

Devamını Oku »