SQL

Informix lock user sesion list

SELECT s.username tutan_kullanici, s.sid tutan_session, t.username bekleyen_kullanici, t.sid bekleyen_session, l.type locktype, l.dbsname veritabani, l.tabname tablo, l.rowidlk tutulan_rowid FROM sysmaster:syslocks l INNER JOIN sysmaster:syssessions s ON s.sid = l.owner LEFT JOIN sysmaster:syssessions t ON l.waiter = t.sid WHERE l.dbsname <> 'sysmaster' and l.tabname <> 'sysdatabases' ORDER BY veritabani, l.tabname;  

Devamını Oku »

Postgresql upper lower Türkçe karakter sorunu için function

Postgresql veritabanı kullanıyor ve türkçe karakter girişi yaptığınız alanlarda upper lower fonksiyonlarında sıkıntı yaşıyorsanız bunun sebebi veritabanınızı create ederken locale vermediğiniz için olabilir. örnek postgresql create database cümlemiz: CREATE DATABASE my_db ENCODING='UTF-8' LC_COLLATE='tr_TR.UTF-8' TEMPLATE=template0;   CREATE OR REPLACE FUNCTION "public".upper_tr("varchar") RETURNS "varchar" AS $BODY$ BEGIN RETURN UPPER(TRANSLATE($1,'ıi','Iİ')); END; $BODY$ LANGUAGE …

Devamını Oku »