Anasayfa / Etiket Arşivi: pascal

Etiket Arşivi: pascal

Craps Oyunu kazanma olasılığı c pascal

C kursunda yazdığımız ve hoşuma giden bir örneği paylaşmak istiyorum burada kodu ben pascal diline de çevirdim. oyunun uzunca açıklaması https://en.wikipedia.org/wiki/Craps kısaca iki zar atıyorsunuz atığınız zarın toplamı 7 veya 12 ise kazanıyorsunuz eğer 2 ,3,12 ise kasa kazanıyor diğer sayılar geldiğinde örnek 6 atınız burada oyunun kuralları değişiyor ve …

Devamını Oku »

Delphi Mac Adres Öğrenme

Bilgisayarda ilk ethernet bağdaştırıcısının mac adresini döndürür bağdaştırıcı yoksa veya hata durumunda boş dize gönderir unit unit1; interface uses SysUtils, Windows, Nb30; function GetMacAddress: string; implementation function GetMacAddress: string; type // This type is defined in MSDN sample code, but tests have found this is // not needed (on XP …

Devamını Oku »

Pascal Bilgisayar adı döndürme

Ana bilgisayarın adını döndürür. uses Windows; function ComputerName: string; var Buf: array[0..Windows.MAX_COMPUTERNAME_LENGTH] of Char; // for computer name BufSize: Windows.DWORD; // size of name buffer begin BufSize := SizeOf(Buf); if Windows.GetComputerName(Buf, BufSize) then Result := Buf else Result := ''; end; begin write(ComputerName); readln; end.  

Devamını Oku »

Pascal Is Admin / Kullanıcı Hesabı Yöneticimi

program jhgf; {$APPTYPE CONSOLE} {$R *.res} uses Windows; function IsAdmin: Boolean; const // SID related constants SECURITY_NT_AUTHORITY: TSIDIdentifierAuthority = (Value: (0, 0, 0, 0, 0, 5)); SECURITY_BUILTIN_DOMAIN_RID = $00000020; DOMAIN_ALIAS_RID_ADMINS = $00000220; var AccessToken: Windows.THandle; // process access token TokenGroups: Windows.PTokenGroups; // token groups InfoBufferSize: Windows.DWORD; // token info buffer …

Devamını Oku »

Object Pascal İnternet Kontrol

Belirtilen web barındırma adını çözümlemeye çalışarak bir bilgisayara internete bağlı olup olmadığını kontrol eder. Delphi 10.1 versiyon program InternetConrol; {$APPTYPE CONSOLE} {$R *.res} uses Winapi.WinSock; function CheckInternetConnection(AHost: PAnsiChar): Boolean; var PHE: PHostEnt; GInitData: TWSAData; begin WSAStartup($101, GInitData); PHE := GetHostByName(AHost); WSACleanup; Result := (PHE <> nil); end ; begin Write(CheckInternetConnection('www.google.com')); …

Devamını Oku »

Notepad ++ fpc compile

Notepad ++ kullanarak yazdığımız kodu yine notepad++ içerisinden compile etmek için öncelikler notepad++ a NppExec plugini kuruyoruz bunun için gelen ekranda NppExec seçtikten sonra install buttonuna basıp kurulumu geçekleştiriyoruz. daha sonra fpc ile kodlarımızı nasıl compile edeceğini plugine tanımlıyoruz. bunun için F6 yada eklentiler >NppExec > Execute menüsünü izliyoruz   …

Devamını Oku »

Pascal Abs function

Abs fonksiyonu, negatif veya pozitif bir sayının mutlak değerini döndürür. Örnek: uses System.SysUtils; var sayi1:Integer; sayi2:Double; sayi3:Real; begin try sayi1:=-765; sayi2:=-212.5; sayi3:=159.9; { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here } Writeln('Sayı 1 = ',Abs(sayi1)); Writeln('Sayı 2 = ',Abs(sayi2):2:2); Writeln('Sayı 3 = ',Abs(sayi3):2:2); Readln; except on E: Exception do …

Devamını Oku »