Anasayfa / C / IsLeap Artık Yıl C, C++, Pascal Function

IsLeap Artık Yıl C, C++, Pascal Function

eger yıl 4’e tam bolunuyor ise
ve aynı zamanda
100’e tam bolunmuyor veya 400’e tam bolunuyor ise
artık yıldır.

1900 yılı artık yıl degildir…

uses System.SysUtils;
function IsLeap(year:Integer): Boolean;
begin
 IsLeap := (Year mod 4 = 0) and ((Year mod 100 <> 0) or (Year mod 400 = 0));
end;
var
	year: Integer;
begin
	write('yil degerini giriniz: ');readln(year);
	if isleap(year) then
  writeln('artik yil')
	else
  writeln('artik yil degil');

  Readln;
end.

C-C++ kodu

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int isleap(int y)
{
	return y % 4 == 0 && (y % 100 != 0 || y % 400 == 0);
}

int main()
{
	int year;

	printf("yil degerini giriniz: ");
	scanf("%d", &year);

	if (isleap(year))
		printf("artik yil\n");
	else
		printf("artik yil degil\n");

}

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

borlndmm.dll disable delphi

Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü borlndmm.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. borlndmm.dll gerekliliğini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir