Anasayfa / Delphi / Pascal Is Admin / Kullanıcı Hesabı Yöneticimi

Pascal Is Admin / Kullanıcı Hesabı Yöneticimi

program jhgf;

{$APPTYPE CONSOLE}

{$R *.res}

uses
 Windows;
function IsAdmin: Boolean;
const
 // SID related constants
 SECURITY_NT_AUTHORITY: TSIDIdentifierAuthority =
  (Value: (0, 0, 0, 0, 0, 5));
 SECURITY_BUILTIN_DOMAIN_RID = $00000020;
 DOMAIN_ALIAS_RID_ADMINS = $00000220;
var
 AccessToken: Windows.THandle;    // process access token
 TokenGroups: Windows.PTokenGroups; // token groups
 InfoBufferSize: Windows.DWORD;   // token info buffer size
 AdmininstratorsSID: Windows.PSID;  // administrators SID
 I: Integer;             // loops thru token groups
 Success: Windows.BOOL;       // API function success results
begin
 Result  := False;
 Success := Windows.OpenThreadToken(
  Windows.GetCurrentThread, Windows.TOKEN_QUERY, True, AccessToken
 );
 if not Success then
 begin
  if Windows.GetLastError = Windows.ERROR_NO_TOKEN then
   Success := Windows.OpenProcessToken(
    Windows.GetCurrentProcess, Windows.TOKEN_QUERY, AccessToken
   );
 end;
 if Success then
 begin
  GetMem(TokenGroups, 1024);
  Success := Windows.GetTokenInformation(
   AccessToken, Windows.TokenGroups, TokenGroups, 1024, InfoBufferSize
  );
  Windows.CloseHandle(AccessToken);
  if Success then
  begin
   Windows.AllocateAndInitializeSid(
    SECURITY_NT_AUTHORITY, 2,
    SECURITY_BUILTIN_DOMAIN_RID, DOMAIN_ALIAS_RID_ADMINS,
    0, 0, 0, 0, 0, 0,
    AdmininstratorsSID
   );
   {$R-}
   for I := 0 to TokenGroups.GroupCount - 1 do
    if Windows.EqualSid(AdmininstratorsSID, TokenGroups.Groups[I].Sid) then
    begin
     Result := True;
     Break;
    end;
   {$R+}
   Windows.FreeSid(AdmininstratorsSID);
  end;
  FreeMem(TokenGroups);
 end;
end;
begin
Write(IsAdmin);
Readln;
end.

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

borlndmm.dll disable delphi

Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü borlndmm.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. borlndmm.dll gerekliliğini …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.