Anasayfa / Delphi / Object Pascal İnternet Kontrol

Object Pascal İnternet Kontrol

Belirtilen web barındırma adını çözümlemeye çalışarak bir bilgisayara internete bağlı olup olmadığını kontrol eder.
Delphi 10.1 versiyon

program InternetConrol;

{$APPTYPE CONSOLE}

{$R *.res}

uses
 Winapi.WinSock;
 function CheckInternetConnection(AHost: PAnsiChar): Boolean;
var
 PHE: PHostEnt;
 GInitData: TWSAData;
begin
 WSAStartup($101, GInitData);
 PHE := GetHostByName(AHost);
 WSACleanup;
 Result := (PHE <> nil);
end ;

begin
Write(CheckInternetConnection('www.google.com'));
Readln;
end.

Freepascal

uses winsock,crt;
function CheckInternetConnection(AHost: PAnsiChar): Boolean;
var
 PHE: PHostEnt;
 GInitData: TWSAData;
begin
 WinSock.WSAStartup($101, GInitData);
 PHE := WinSock.GetHostByName(AHost);
 WinSock.WSACleanup;
CheckInternetConnection := (PHE <> nil);
end;

begin
clrscr;
if CheckInternetConnection('www.google.com') then
write('Bagli')
else
write('Degil');
readln;
end.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms740632(v=vs.85).aspx

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

borlndmm.dll disable delphi

Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü borlndmm.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. borlndmm.dll gerekliliğini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir