Anasayfa / Delphi / Object Pascal Https Download

Object Pascal Https Download

procedure HttpsDownload (const FileSource:string; const FileDest:string);
var
Http: TIdHTTP;
MS: TMemoryStream;

IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1:TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL;
begin

 Http := TIdHTTP.Create(nil);
 IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1 := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(nil);
 try
  MS := TMemoryStream.Create;
  try

   IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.SSLOptions.Method :=sslvSSLv23;
   IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.SSLOptions.SSLVersions :=
   [sslvSSLv2,sslvSSLv3,sslvTLSv1,sslvTLSv1_1,sslvTLSv1_2];
   Http.IOHandler := IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1;
   Http.Get(FileSource, MS);
   MS.SaveToFile(FileDest);

  finally
   MS.Free;
  end;
 finally
  Http.Free;
  IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL1.Free;
 end;

end;

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

borlndmm.dll disable delphi

Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü borlndmm.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. borlndmm.dll gerekliliğini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir