Anasayfa / Delphi / CreateFirebirdDB Firedac

CreateFirebirdDB Firedac

Firebird DB Create

Delphi Fdconnection nesnesi ile firebird database oluşturmak için kullandığım kod parçası.

 

 

 

 

 

 

 

function CreateFirebirdDB(const ClientLibPath :string;
             const DbPath:string;
             const Username:string;
             const Password:string;
             const Dialect :SmallInt=3;
             const CharacterSet :string ='UTF8';
             const Page_Size:integer=16384;
             DefCharacterSet:string ='UTF8'):Boolean;
 
 
var
FdConn  :TFDConnection;
FdScript :TFDScript;
sVal   :string;
begin
 
 sVal := '';
 sVal := sVal +'SET SQL DIALECT '+Dialect.ToString+sLineBreak;
 sVal := sVal +'SET NAMES '+CharacterSet+';'+sLineBreak;
 sVal := sVal +'SET CLIENTLIB '+QuotedStr(ClientLibPath)+';'+sLineBreak;
 sVal := sVal +'CREATE DATABASE '+QuotedStr(DbPath)+sLineBreak;
 sVal := sVal +'USER '+QuotedStr(Username)+' PASSWORD '+QuotedStr(Password)+sLineBreak;
 sVal := sVal +'PAGE_SIZE '+IntToStr(Page_Size)+sLineBreak;
 sVal := sVal +'DEFAULT CHARACTER SET '+DefCharacterSet+';'+sLineBreak;
 sVal := sVal +'SET TERM ^ ;';
 
 FdConn  := TFDConnection.Create(nil);
 FdScript := TFDScript.Create(nil);
 try
 FdConn.DriverName := 'FB';
 FdScript.Connection := FdConn;
 FdScript.SQLScripts.Add;
 FdScript.SQLScripts.Items[0].SQL.Add(sVal);
 FdScript.ExecuteAll;
 Result := CreateTestFb(DbPath,Username,Password);
 finally
  FdConn.Free;
  FdScript.Free;
 end;
 
end;
 
function CreateTestFb (const DbPath:string; const Username:string; const Password:string):Boolean;
var
conn : TFDConnection;
begin
 
 conn := TFDConnection.Create(nil);
 try
  try
    conn.DriverName:='FB';
    conn.Params.Database := DbPath;
    conn.Params.UserName := Username;
    conn.Params.Password := Password;
    conn.Connected := True;
    if conn.Connected then Result := True
  except
   on e: Exception do
   begin
    showmessage(E.ClassName+' error raised, with message : '+E.Message);
    Result := False;
   end;
  end;
 
 finally
  conn.Free;
 end;
 
 
 
end;

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

borlndmm.dll disable delphi

Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü borlndmm.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. borlndmm.dll gerekliliğini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir