Anasayfa / Delphi / Delphi Varsayılan Yazıcı Ayarlamak

Delphi Varsayılan Yazıcı Ayarlamak

Usesa  Printers ekliyoruz
fonksiyonumuz

function GetDefaultPrinter: string; 
var 
 ResStr: array[0..255] of Char; 
begin
 GetProfileString('Windows', 'device', '', ResStr, 255);
 Result := StrPas(ResStr); 
end; 

procedure SetDefaultPrinter(NewDefPrinter: string); 
var 
 ResStr: array[0..255] of Char; 
begin 
 StrPCopy(ResStr, NewdefPrinter); 
 WriteProfileString('windows', 'device', ResStr); 
 StrCopy(ResStr, 'windows'); 
 SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_WININICHANGE, 0, Longint(@ResStr)); 
end;

procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 //Fill the combobox with all available printers
 Combobox1.Items.Clear;
 Combobox1.Items.AddStrings(Printer.Printers);
 // Get the Default Printer:
 label1.Caption := Format('Default Printer: %s',[GetDefaultPrinter]);
end;

procedure TfrmMain.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 //Set the selected printer in the combobox as default printer
 if Combobox1.Text <> '' then
  SetDefaultPrinter(Combobox1.Text)
 else ShowMessage('Choose a Printer first !');
end;

İndirmek için delphi_default_printer.

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

borlndmm.dll disable delphi

Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü borlndmm.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. borlndmm.dll gerekliliğini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir