Anasayfa / Delphi / Delphi RichEdit Bul değiştir Search and replace text in a RichEdit

Delphi RichEdit Bul değiştir Search and replace text in a RichEdit

function Search_And_Replace(RichEdit: TRichEdit; SearchText, ReplaceText:
string): boolean;
var
 startpos, position, endpos: integer;
begin
 startpos := 0;
 with RichEdit do
 begin
  endpos := Length(RichEdit.Text);
  Lines.BeginUpdate;
  while FindText(SearchText, startpos, endpos, [stMatchCase])<>-1 do
  begin
   endpos := Length(RichEdit.Text) - startpos;
   position := FindText(SearchText, startpos, endpos, [stMatchCase]);
   Inc(startpos, Length(SearchText));
   SetFocus;
   SelStart := position;
   SelLength := Length(SearchText);
   richedit.clearselection;
   SelText := ReplaceText;
  end;
  Lines.EndUpdate;
 end;
end;
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
Search_And_Replace(Richedit1,'Eski Yazı','Yeni Yazı');
end;

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

borlndmm.dll disable delphi

Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü borlndmm.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. borlndmm.dll gerekliliğini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir