Anasayfa / Postgresql / Postgresql Today() Function

Postgresql Today() Function

create or replace function today()
returns date
language plpgsql
as $$
declare
   ret_today date;
begin
  select current_date 
  into ret_today;
  return ret_today;
end;$$

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

postgresql smallint default year field

year SMALLINT NOT NULL DEFAULT EXTRACT (YEAR FROM CURRENT_DATE)  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir