Anasayfa / Database / Postgresql / Postgresql Today() Function

Postgresql Today() Function

create or replace function today()
returns date
language plpgsql
as $$
declare
   ret_today date;
begin
  select current_date 
  into ret_today;
  return ret_today;
end;$$

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

Postgresql gümrük beyanname tescil no regex domain

create domain dmn_tescilno varchar(16) check ( value ~ '^[0-9]{8}((IM)|(EX)|(AN)|(TR)|(DG)|(T0)|(C0)|(B0)|(G0)|(M0)|(R0)|(RL))[0-9]{6}$'); select '22222222AN111111'::dmn_tescilno;  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir