Windows server 2022 JPype1 install error

öncelikle buradaki işlemin yapıldığından https://stackoverflow.com/a/55370133 emin olunuz daha sonra daha sonra eğer bilgisayarınızda yüklü değil ise java yükleyiniz https://repo.huaweicloud.com/java/jdk/10.0.2+13/jdk-10.0.2_windows-x64_bin.exe JAVA_HOME değişkenini sisteminize tanıtmayı unutmayın https://mkyong.com/java/how-to-set-java_home-on-windows-10/ yine de hata alıyorsanız https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#jpype bu sayfadan size uygun olan sürümü indirdikten sonra pip install .\JPype1-1.3.0-cp310-cp310-win_amd64.whl şeklinde kurabilirsiniz.

Devamını Oku »

Images To Folder

windows context menu resim klasörleme Herhangi bir klasörde bir veya birden fazla seçtiğiniz *.jpg dosyasına sağ tıklayıp grupla dediğinizde sizden klasör adı girmenizi bekleyecektir klasörü adını belirledikten sonra seçtiğiniz resimleri ilgili klasöre taşıyıp isimlerini klasoradi-1.jpg, klasoradi-2.jpg olarak değiştirecektir. Windows Gezgini menüsünden birden çok dosya seçildiğinde her seçim için ayrı process …

Devamını Oku »

Postgresql Türkçe case insensitive arama yapmak

Postgresql create database statement için şuan ICU (International Components for Unicode – Unicode için Uluslararası Bileşenler) desteklemiyor. bir collation ya deterministiktir yada değildir varsayılan olarak deterministik bir şekilde gelir Türkçe case insensitive (büyük küçük harf duyarsız) bir collation oluşturalım CREATE COLLATION ci_turkish (provider = icu, locale = 'tr-TR-u-ks-level2', deterministic = …

Devamını Oku »

Python active directory login fastapi

import win32security from typing import Optional from fastapi import Body, FastAPI from pydantic import BaseModel, Field from uvicorn import run app = FastAPI() def login_windows_func(user_name:str,password:str): try: token = win32security.LogonUser( user_name, 'ZAMAZINGODOM', password, win32security.LOGON32_LOGON_NETWORK, win32security.LOGON32_PROVIDER_DEFAULT) authenticated = bool(token) return authenticated except Exception as e: print (str(e)) return False class LoginForm(BaseModel): username: …

Devamını Oku »

ubuntu redis server RedisJSON modülü kurulumu

Öncelikle redis kurulumu yapalım sudo add-apt-repository ppa:redislabs/redis sudo apt-get update sudo apt-get install redis sudo apt install build-essential llvm cmake libclang1 libclang-dev cargo git clone https://github.com/RedisLabsModules/rejson.git cargo build --release Can’t load module from hatası almamak için sudo mv /home/username/rejson/target/release/librejson.so /usr/local/lib/ vi /etc/redis/redis.conf ############################ MODULES ##################################### redis sunucumuz her yeniden başladığında …

Devamını Oku »

informix table sizeof disk

select tn.partnum , tn.dbsname , (pt.nptotal * pt.pagesize) /1024 as total_kb , (pt.npused * pt.pagesize) /1024 as used_kb , (pt.npused * pt.pagesize) / 1024 /1024/1024 as used_gb , (pt.npdata * pt.pagesize) /1024 as data_kb , tn.owner , tn.tabname , pt.lockid, pt.flags, pt.flags2 , pt.rowsize, pt.ncols, pt.pagesize , dbinfo('utc_to_datetime',pt.created) as created …

Devamını Oku »