Anasayfa / Delphi / Object Pascal / Delphi Ascii Tablo

Object Pascal / Delphi Ascii Tablo

uses crt;
var
i:integer;
s:string;
begin
for i := 0 to 255 do
  begin
  s:='';
  case (i) of
  32..47,
  58..64,
  91..96,
  123..255 : s:='Ozel : ';
  48..57 : s:='Sayi : ';
  65..90,97..122: s:='Harf : ';
  end;

   if s<>'' then
   writeln(s,' ',i,' ',chr(i));
  end;
  readln;
end.

 

Delphi

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
i:integer;
s:string;
begin
for I := 0 to 255 do
  begin
  s:='';
  case (i) of
  32..47,
  58..64,
  91..96,
  123..255 : s:='Special : ';
  48..57 : s:='Number : ';
  65..90,97..122: s:='Letter : ';
  end;

   if s<>'' then
   ListBox1.Items.Add(Format('%s %d =''%s''',[s,i,UTF8ENCODE(string(Chr(i)))]));
  end;

end;

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

borlndmm.dll disable delphi

Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü borlndmm.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. borlndmm.dll gerekliliğini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir