Anasayfa / Delphi / Delphi Intraweb SetCookie

Delphi Intraweb SetCookie

Delphi intraweb ile SetCookie,GetCookie
uses a

iwinit,windows,IW.HTTP.Cookie
function GetCookieValue(sName: String): String;
function GetUTCDateTime: TDateTime;
var GMTST: Windows.TSystemTime;
begin
  windows.GetSystemTime(GMTST);
  result:=Sysutils.SystemTimeToDateTime(GMTST);
end;

function GetCookieValue(sName: String): String;
begin
  Result := webapplication.Request.CookieFields.Values[sName];
end;
procedure TFrm_Login.SetCookie;
var ExpireOn : real;

begin
if ExpireIn <> 0 then
ExpireOn := GetUTCDateTime + ExpireIn
else
ExpireOn:=-1; // session cookie
webapplication.Response.Cookies.Add(THTTPCookie.Create(CookieName,CookieValue,'/',Expireon))
end;
procedure TFrm_Login.TIWAdvToolButton1Click(Sender: TObject);
begin
SetCookie('kullanici',edt_KullaniciAdi.Text,1);
SetCookie('sifre',edt_Sifre.Text,1);
end;
procedure TFrm_Login.IWAppFormShow(Sender: TObject);
begin
edt_KullaniciAdi.Text:=GetCookieValue('kullanici');
edt_Sifre.Text:=GetCookieValue('sifre');
end;

Alıntı.

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

borlndmm.dll disable delphi

Kod yürütülmesi devam edemiyor çünkü borlndmm.dll bulunamadı. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir. borlndmm.dll gerekliliğini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir