Anasayfa / Database / Postgresql / postgresql gtip noktalı çevir

postgresql gtip noktalı çevir

create or replace function fn_getGtipNoktali(p_gtip varchar)
returns varchar
language plpgsql
as $$
declare
   temp_gtip varchar;
   ret_gtip varchar;
begin

SELECT replace(p_gtip, '.', '') into temp_gtip;	

select SUBSTRING ( temp_gtip ,0 , 5 )||'.'||SUBSTRING ( temp_gtip ,5 , 2 )||'.'||SUBSTRING ( temp_gtip ,7 , 2 )||'.'||SUBSTRING ( temp_gtip ,9 , 2 )||'.'||SUBSTRING ( temp_gtip ,11 , 2 ) into ret_gtip;

  return ret_gtip;
end;$$

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

Postgresql gümrük beyanname tescil no regex domain

create domain dmn_tescilno varchar(16) check ( value ~ '^[0-9]{8}((IM)|(EX)|(AN)|(TR)|(DG)|(T0)|(C0)|(B0)|(G0)|(M0)|(R0)|(RL))[0-9]{6}$'); select '22222222AN111111'::dmn_tescilno;  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir