Anasayfa / Database / Postgresql / Centos 8 Postgresql 13 Kurulumu

Centos 8 Postgresql 13 Kurulumu

dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
dnf -qy module disable postgresql
dnf install -y postgresql13-server
/usr/pgsql-13/bin/postgresql-13-setup initdb
systemctl enable postgresql-13
systemctl start postgresql-13

daha sonra uzak bağlantıyı açmak için

/var/lib/pgsql/13/data/postgresql.conf

dosyasının sonuna

listen_addresses = ‘*’
ekleyip kaydedelim sonra
/var/lib/pgsql/13/data/pg_hba.conf
dosyasının sonuna

host    all             all              0.0.0.0/0              scram-sha-256
host    all             all              ::/0                   scram-sha-256
ekleyip kaydedelim
portu açmak için
sudo firewall-cmd –zone=public –add-port=5432/tcp –permanent
sudo firewall-cmd –reload
sudo -u postgres psql ile psql e girebilirsiniz.

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

Postgresql gümrük beyanname tescil no regex domain

create domain dmn_tescilno varchar(16) check ( value ~ '^[0-9]{8}((IM)|(EX)|(AN)|(TR)|(DG)|(T0)|(C0)|(B0)|(G0)|(M0)|(R0)|(RL))[0-9]{6}$'); select '22222222AN111111'::dmn_tescilno;  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir