Anasayfa / Database / informix database table field list

informix database table field list

informix veritabanında belirtiğiniz tablonun colonlarını listeleyen sql cümlesi

SELECT TRIM(t.tabname) || '.' || TRIM(c.colname) AS table_dot_column, c.colname
FROM "informix".systables AS t
JOIN "informix".syscolumns AS c ON t.tabid = c.tabid
WHERE t.tabtype = 'T'
AND t.tabid >= 100
and t.tabname = 'tabloadi'
ORDER BY t.tabname, c.colno;

ikinci bir sorgu

 

SELECT TRIM(t.tabname) AS TableName
  ,c.colno        AS ColumnOrder
  ,TRIM(c.colname)    AS ColumnName
  ,CASE 
   WHEN MOD(coltype,256)=0 THEN 'CHAR' 
   WHEN MOD(coltype,256)=1 THEN 'SMALLINT' 
   WHEN MOD(coltype,256)=2 THEN 'INTEGER' 
   WHEN MOD(coltype,256)=3 THEN 'FLOAT' 
   WHEN MOD(coltype,256)=4 THEN 'SMALLFLOAT' 
   WHEN MOD(coltype,256)=5 THEN 'DECIMAL' 
   WHEN MOD(coltype,256)=6 THEN 'SERIAL' 
   WHEN MOD(coltype,256)=7 THEN 'DATE' 
   WHEN MOD(coltype,256)=8 THEN 'MONEY' 
   WHEN MOD(coltype,256)=9 THEN 'NULL' 
   WHEN MOD(coltype,256)=10 THEN 'DATETIME' 
   WHEN MOD(coltype,256)=11 THEN 'BYTE' 
   WHEN MOD(coltype,256)=12 THEN 'TEXT' 
   WHEN MOD(coltype,256)=13 THEN 'VARCHAR' 
   WHEN MOD(coltype,256)=14 THEN 'INTERVAL' 
   WHEN MOD(coltype,256)=15 THEN 'NCHAR' 
   WHEN MOD(coltype,256)=16 THEN 'NVARCHAR' 
   WHEN MOD(coltype,256)=17 THEN 'INT8' 
   WHEN MOD(coltype,256)=18 THEN 'SERIAL8' 
   WHEN MOD(coltype,256)=19 THEN 'SET' 
   WHEN MOD(coltype,256)=20 THEN 'MULTISET' 
   WHEN MOD(coltype,256)=21 THEN 'LIST' 
   WHEN MOD(coltype,256)=22 THEN 'ROW (unnamed)' 
   WHEN MOD(coltype,256)=23 THEN 'COLLECTION' 
   WHEN MOD(coltype,256)=40 THEN 'LVARCHAR fixed-length opaque types' 
   WHEN MOD(coltype,256)=41 THEN 'BLOB, BOOLEAN, CLOB variable-length opaque types' 
   WHEN MOD(coltype,256)=43 THEN 'LVARCHAR (client-side only)' 
   WHEN MOD(coltype,256)=45 THEN 'BOOLEAN' 
   WHEN MOD(coltype,256)=52 THEN 'BIGINT' 
   WHEN MOD(coltype,256)=53 THEN 'BIGSERIAL' 
   WHEN MOD(coltype,256)=2061 THEN 'IDSSECURITYLABEL'
   WHEN MOD(coltype,256)=4118 THEN 'ROW (named)' 
   ELSE TO_CHAR(coltype)
  END           AS Datatype
  ,c.collength      AS DatatypeLength
  ,CASE WHEN NVL(
  (
    SELECT MAX(i.idxname)
    FROM "informix".sysconstraints cn inner join "informix".sysindexes i 
      on cn.idxname = i.idxname
      and cn.tabid = i.tabid
    where cn.constrtype = 'P'
      AND cn.tabid = t.tabid
      AND
      (c.colno = i.part1
      OR c.colno = i.part2
      OR c.colno = i.part3
      OR c.colno = i.part4
      OR c.colno = i.part5
      OR c.colno = i.part6
      OR c.colno = i.part7
      OR c.colno = i.part8
      OR c.colno = i.part9
      OR c.colno = i.part10
      OR c.colno = i.part11
      OR c.colno = i.part12
      OR c.colno = i.part13
      OR c.colno = i.part14
      OR c.colno = i.part15
      OR c.colno = i.part16
      )
  ),'') = '' THEN 0 ELSE 1 END  AS PK,
  BITAND(coltype,256)=256 AS NotNull,
  *
  FROM "informix".systables AS t JOIN "informix".syscolumns AS c 
    ON t.tabid = c.tabid
    left join informix.sysdefaults as d
    on d.tabid=c.tabid and d.colno = c.colno
  WHERE t.tabtype = 'T'
    AND t.tabid >= 100
    AND t.tabname = :table_name
    order by columnorder asc

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

informix generate random string

CREATE PROCEDURE sp_setseed(n INTEGER) DEFINE GLOBAL seed DECIMAL(10) DEFAULT 1; LET seed = n; END …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir