Anasayfa / Postgresql / Postgresql mdy() function

Postgresql mdy() function

create or replace function mdy(p_month int, p_day int, p_year int)
returns date
language plpgsql
as $$
declare
   ret_mdy date;
begin
  SELECT TO_DATE(p_year::varchar||LPAD(p_month::varchar, 2, '0')||p_day::varchar,'YYYYMMDD')
  into ret_mdy;
  return ret_mdy;
end;$$

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

postgresql smallint default year field

year SMALLINT NOT NULL DEFAULT EXTRACT (YEAR FROM CURRENT_DATE)  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir