change_file_names_in_folder.py

üşendim hakkında bir şeyler yazmaya sonra yazarım. #!/usr/bin/env python3 import os import sys from pathlib import Path def get_count_files_in_folder(): return len([name for name in os.listdir('.') if os.path.isfile(name)]) def get_digit_count(number): count = 0 while number > 0: number = number // 10 count = count + 1 return count def get_list_files_in_folder(): …

Devamını Oku »

Python str to seo str slugify

Django source içerisinde bulunan slugify fonksiyonunu biraz değiştirerek aşağıdaki şekilde kullanabiliriz. import unicodedata import re def slugify(value): """ Normalizes string, converts to lowercase, removes non-alpha characters, and converts spaces to hyphens. """ value = value.replace(u'\u0131', 'i') value = unicodedata.normalize('NFKD', value).encode('ascii', 'ignore').decode('ascii') value = re.sub(r'[^\w\s-]', '', value).strip().lower() return re.sub(r'[-\s]+', '-', value) …

Devamını Oku »

CreateFirebirdDB Firedac

Firebird DB Create Delphi Fdconnection nesnesi ile firebird database oluşturmak için kullandığım kod parçası.               function CreateFirebirdDB(const ClientLibPath :string; const DbPath:string; const Username:string; const Password:string; const Dialect :SmallInt=3; const CharacterSet :string ='UTF8'; const Page_Size:integer=16384; DefCharacterSet:string ='UTF8'):Boolean; var FdConn :TFDConnection; FdScript :TFDScript; sVal :string; begin …

Devamını Oku »

Python Windows SetFileAttributesW folder subfolder files

import os import ctypes FILE_ATTRIBUTE_READONLY = 0x01 FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = 0x02 FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = 0x04 FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = 0x10 FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = 0x20 FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = 0x80 FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY = 0x0100 def set_attribute_single(path_or_file, attr_name): ret = ctypes.windll.kernel32.SetFileAttributesW(path_or_file, attr_name) if ret: print(path_or_file,' ok') else: # return code of zero indicates failure -- raise a Windows error raise …

Devamını Oku »

Python apppool stop/start isapi dll copy run as admin

Aşağıda ki koda kendim için yazdığım python script’i bulunmakta Amaç iis üzerinde çalışan bir unigui uygulamasının stop edilip dll dosyasının yedeğinin alınıp, güncel dll dosyasının uygulamanın çalışma dizinine kopyalanması ve iis apppool unu yeniden açılması kodları kullanmak isteyen bir zahmet try except kullansın ben kullanmadım hunharca eleştirebilirsiniz 🙂 import ctypes …

Devamını Oku »