Python SSH connection and exec command

Python ssh connection and exec command import paramiko import time def ssh_login(host_name, user_name, my_password): ssh = paramiko.SSHClient() ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) ssh.connect(hostname=host_name, username=user_name, password=my_password) # key_filename='/home/ubuntu/.ssh/mykey.pem' return ssh def ssh_exec_command(ssh: object, komut: str): stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command(komut) for line in stdout.read().splitlines(): print(line.decode("utf-8")) def ssh_close(ssh): ssh.close() def main(): host_name = 'your_ip' user_name = …

Devamını Oku »

Python String Class

Python’da stringler str sınıfının değiştirilemez (immutable)  bir örneğidir. Bir string nesnesi oluşturulduktan sonra değiştirilemez. strval = “Hello World” strval = “Hello world” print(id(strval)) print(type(strval)) print(strval)     strval  = “Hello World”  şeklinde str sınıfından bir nesne ürettiğimiz gibi strval  = str(“Hello World”) şeklinde de üretebilirdik. Aynı şekilde strval  = “Hello …

Devamını Oku »

Python da listeler

Python da Listeler Pythonda listelerde veri elemanları saklandığı gibi veri öğeleri de saklanabilmektedir. Diğer programlama dillerindede diziler vardır bunlar python listelerine benzer fakat aynı değildir! Diziler sabit boyuttadır ve öğelerinin her birinde aynı veri türüne sahiptir. Python’da listeler büyüyebilir ve küçülebilir. Python’da bir listenin öğeleri farklı türleri saklayabilir. Diğer pekçok …

Devamını Oku »

chrome python selenium adress bar visible

Python selenium adress bar visible for chrome Python selenium kullanarak chrome driverında adres çubuğunu gizlemek için chrome options olarak options.add_argument(–app=https://www.google.com) giriyoruz List of Chromium Command Line Switches from selenium.webdriver.chrome.options import Options options = Options() options.add_argument('start-maximized') options.add_argument('--app=https://www.google.com'); wd = webdriver.Chrome(executable_path=r'D:\chromedriver.exe',options=options)   https://peter.sh/experiments/chromium-command-line-switches/ List of Chromium Command Line Switches « Peter Beverloo …

Devamını Oku »

jpype._jexception.RuntimeExceptionPyRaisable: java.lang.RuntimeException: Class com.informix.jdbc.IfxDriver not found

Class com.informix.jdbc.IfxDriver not found Python ile jdbc kullanarak informix veritabanına bağlanırken aldığım bir hatanın çözümü için paylaşıyorum Not: artık gerekmiyor güncel jaydebeapi sürümünde bu ssorun giderilmiş. jpype._jexception.RuntimeExceptionPyRaisable: java.lang.RuntimeException: Class com.informix.jdbc.IfxDriver not found çözümü bu sayfadan JayDeBeApi3-1.3.tar.gz dosyasını indirin daha sonra ilgili dizinde pip install .\JayDeBeApi3-1.3.tar.gz    

Devamını Oku »