Anasayfa / Database (Sayfa 3)

Database

Centos 8 Postgresql 13 Kurulumu

dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm dnf -qy module disable postgresql dnf install -y postgresql13-server /usr/pgsql-13/bin/postgresql-13-setup initdb systemctl enable postgresql-13 systemctl start postgresql-13 daha sonra uzak bağlantıyı açmak için /var/lib/pgsql/13/data/postgresql.conf dosyasının sonuna listen_addresses = ‘*’ ekleyip kaydedelim sonra /var/lib/pgsql/13/data/pg_hba.conf dosyasının sonuna host    all             all              0.0.0.0/0              scram-sha-256 host    all             all              ::/0                   scram-sha-256 ekleyip kaydedelim portu açmak için sudo firewall-cmd –zone=public –add-port=5432/tcp –permanent sudo …

Devamını Oku »

python jaydebeapi informix connect

conn = jaydebeapi.connect("com.informix.jdbc.IfxDriver", 'jdbc:informix-sqli://sunucuipyadadomain:1526/databasename:INFORMIXSERVER=infxservername;USER=username;Password=password;NEWLOCALE=tr_tr,tr_tr;NEWCODESET=8859_9,8859-1,819;IFX_LOCK_MODE_WAIT=-1;IFX_TRIMTRAILINGSPACES=1', [username,password], r"D:\ihk\programlar\jdbc-4.10.8.1.jar", ) JayDeBeApi 1.2.3 versiyonu ile birlikte bazı hatalar giderilmiş daha önce yanında ekstra kurulum yaptığımız JayDeBeApi3-1.3’a gerek kalmadı. https://github.com/baztian/jaydebeapi  

Devamını Oku »