Anasayfa / informix / informix get last insert id

informix get last insert id

Evet çok saçma

CREATE TEMP TABLE zamazingo (ID INT);
INSERT INTO mytable (ciger,adana,lahmacun,pide,doner) VALUES ('miger','madana','mahmacun','mide','moner');
INSERT INTO zamazingo (ID)
VALUES (dbinfo('sqlca.sqlerrd1'));
select id from zamazingo

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

python jaydebeapi informix connect

conn = jaydebeapi.connect("com.informix.jdbc.IfxDriver", 'jdbc:informix-sqli://sunucuipyadadomain:1526/databasename:INFORMIXSERVER=infxservername;USER=username;Password=password;NEWLOCALE=tr_tr,tr_tr;NEWCODESET=8859_9,8859-1,819;IFX_LOCK_MODE_WAIT=-1;IFX_TRIMTRAILINGSPACES=1', [username,password], r"D:\ihk\programlar\jdbc-4.10.8.1.jar", ) JayDeBeApi 1.2.3 versiyonu ile birlikte bazı hatalar giderilmiş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir