Anasayfa / Database / Postgresql / postresql dmy() function

postresql dmy() function

create or replace function dmy( p_day int, p_month int, p_year int)
returns date
language plpgsql
as $$
declare
   ret_dmy date;
begin
  SELECT TO_DATE(p_year::varchar||LPAD(p_month::varchar, 2, '0')||p_day::varchar,'YYYYMMDD')
  into ret_dmy;
  return ret_dmy;
end;$$

 

Hakkında ibrahim

İlgili Makaleler

Postgresql yazıyla tutar

“PostgreSQL wiki sayfasından alınan ve özelleştirilmiş içeriktir” Kaynak: https://wiki.postgresql.org/wiki/Numeric_to_English   CREATE OR REPLACE FUNCTION spell_numeric_value_tl(pValue …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir